Ειδική Προσφορά

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί.


Για να δείτε τα δείγματα τα οποία συνοδεύουν την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί. Νέα δείγματα θα προστίθενται σε διάφορα χρονικά διαστήματα!


  Ονόματα ιστοχώρων

Η BlueSoft© αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες καταχώρησης ονόματος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων.

Τα ονόματα αποτελούνται από 3 έως 63 αλφαριθμητικούς λατινικούς χαρακτήρες [a-z,A-Z,0-9] καθώς και το σύμβολο "-". Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Το όνομα καταλήγει με ένα από τα .com, .net, .org, .biz, .info,.eu, κλπ. Δικαίωμα στην υπηρεσία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με κανένα περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό ονομάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Η απόκτηση του ονόματος διεκπεραιώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή αίτησης σας και της παρουσίασης αποδεικτικού αποπληρωμής.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πιθανότητα το όνομα το οποίο επιθυμείτε να έχει ίδη δεσμευτεί από κάποιο άλλο πρόσωπο ή οργανισμό. Σε τέτοια περίπτωση θα σας προταθούν κάποια άλλα και σε συνεργασία με εμάς θα καταλήξουμε στο πιο κατάλληλο.

Πληροφοριακά:

Το Internet χρησιμοποιεί ένα κατανεμημένο σύστημα ονοματοδοσίας που ονομάζεται Domain Naming System (DNS). Το σύστημα DNS μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σε υπολογιστές και άλλες συσκευές με ονόματα και όχι με την IP διεύθυνση (Internet Protocol address) η οποία είναι δύσκολη μνημονικά και άβολη στην χρήση.

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι η κατάληξη η οποία χρησιμοποιείται για να ονομάσει μοναδικά στο internet μια σειρά από συστήματα στον ίδιο οργανισμό. Το domain name κάθε συστήματος πρέπει να συσχετίζεται με μια IP διεύθυνση μέσω του συστήματος DNS.

Τα domain names είναι οργανωμένα σε μια ιεραρχία η οποία συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του συστήματος, το όνομα της εταιρείας έναν κωδικό χώρας ή ένα από τα top level domains (com,. net, κλπ).

Ένα web site που φιλοξενείται σε έναν server ουσιαστικά λαμβάνει υπόσταση μέσω μιας διεύθυνσης IP, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας και ένα domain name. Τα παραπάνω μαζί αποτελούν την ταυτότητα του web site στο Internet.