Ειδική Προσφορά

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί.


Για να δείτε τα δείγματα τα οποία συνοδεύουν την προσφορά μας επιλέξτε το πιο πάνω κουμπί. Νέα δείγματα θα προστίθενται σε διάφορα χρονικά διαστήματα!


  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Με την αγορά και την κατασκευή μιας καινούριας ιστοσελίδας η εταιρεία μας σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ την απόκτηση ενός e-mail με domain name το όνομα της ιστοσελίδας σας.

info@thebluesoft.com (<όνομα>@<όνομα ιστοσελίδας και server extension>)

Ο προκαθορισμένος αποθηκευτικός χώρος που σας παρέχετε είναι 25ΜΒ με το προκαθορισμένο σύστημα κρυπτογράφισης, virus protection, spam filtering και POP support. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερη ασφάλεια ή περισσότερα e-mails θα πρέπει να ζητήσετε αναβάθμιση ή αγορά.